Psykoterapi och Meditation | Per Winjestam

Kalendarium - hösten 2021

 

Dansmeditation - Lifedancing och Vipassana, öppen kväll, fredagen den 20/8 kl 19.00-22.00


För dig som både vill dansa och meditera. Kvällen är upplagd som ett kombinationspass där vi börjar med en lifedancingcykel (frigörande dans) och dansar oss genom de olika elementen jord, eld, vatten och luft, och därefter ett längre pass tyst meditation, Vipassana. Varje öppen kväll har ett tema. Det krävs inga förkunskaper. Läs mer på www.dansmeditation.se

Tid: fredagen den 20/8 kl. 19.00-22.00
Plats: Gröna rummet, Blå huset, Konstepidemins väg 6, Göteborg
Pris: 250 kr/200 kr per gång. Betalning via Swish till 0702-577266 eller kontant
Kursledare: Eva Lotta Sandberg och Per Winjestam
Anmälan: per@perwinjestam.se eller 0727-44 80 16


Dansmeditation - Lifedancing och Vipassana, öppen kväll, fredagen den 17/9 kl 19.00-22.00

För dig som både vill dansa och meditera. Kvällen är upplagd som ett kombinationspass där vi börjar med en lifedancingcykel (frigörande dans) och dansar oss genom de olika elementen jord, eld, vatten och luft, och därefter ett längre pass tyst meditation, Vipassana. Varje öppen kväll har ett tema. Det krävs inga förkunskaper. Läs mer på www.dansmeditation.se

Tid: fredagen den 17/9 kl. 19.00-22.00
Plats: Gröna rummet, Blå huset, Konstepidemins väg 6, Göteborg
Pris: 250 kr/200 kr per gång. Betalning via Swish till 0702-577266 eller kontant
Kursledare: Eva Lotta Sandberg och Per Winjestam
Anmälan: per@perwinjestam.se eller 0727-44 80 16


Dansmeditation - Lifedancing och Vipassana, öppen kväll, fredagen den 22/10 kl 19.00-22.00
 

För dig som både vill dansa och meditera. Kvällen är upplagd som ett kombinationspass där vi börjar med en lifedancingcykel (frigörande dans) och dansar oss genom de olika elementen jord, eld, vatten och luft, och därefter ett längre pass tyst meditation, Vipassana. Varje öppen kväll har ett tema. Det krävs inga förkunskaper. Läs mer på www.dansmeditation.se

 

Tid: fredagen den 22/10 kl. 19.00-22.00
Plats: Gröna rummet, Blå huset, Konstepidemins väg 6, Göteborg
Pris: 250 kr/200 kr per gång. Betalning via Swish till 0702-577266 eller kontant
Kursledare: Eva Lotta Sandberg och Per Winjestam
Anmälan: per@perwinjestam.se eller 0727-44 80 16


Dansmeditation - Lifedancing och Vipassana, öppen kväll, fredagen den 26/11 kl 19.00-22.00

För dig som både vill dansa och meditera. Kvällen är upplagd som ett kombinationspass där vi börjar med en lifedancingcykel (frigörande dans) och dansar oss genom de olika elementen jord, eld, vatten och luft, och därefter ett längre pass tyst meditation, Vipassana. Varje öppen kväll har ett tema. Det krävs inga förkunskaper. Läs mer på www.dansmeditation.se

Tid: fredagen den 26/11 kl. 19.00-22.00
Plats: Gröna rummet, Blå huset, Konstepidemins väg 6, Göteborg
Pris: 250 kr/200 kr per gång. Betalning via Swish till 0702-577266 eller kontant
Kursledare: Eva Lotta Sandberg och Per Winjestam
Anmälan: per@perwinjestam.se eller 0727-44 80 16


Information om Coronaviruset 

Vi följer rådande lagar och riktlinjer för Coronaviruset och iakttar försiktighetsåtgärder vad gäller social distansering och hygien vid våra kurstillfällen. Vi tillhandahåller handsprit i lokalen och ser till att handtag etc är spritade. Vi - både kursledare och kursdeltagare - är friska när vi kommer på en grupp i Dansmeditation. Vi stannar hemma om vi är sjuka för att minska smittspridning, och vill särskilt måna om riskgrupperna. Vi följer utvecklingen noga och informerar oss löpande om rådande riktlinjer. Har du frågor tveka inte att höra av dig.


Dansmeditationsretreat Tema Chakra, 1 heldag 

För dig som vill röra dig fritt och dansa din egen dans genom att fördjupa dig i chakrasystemet och sätta energier i rörelse. Chakra är subtila energicenter som finns på särskilda punkter i kroppen. Det är en samlingsplats för fysisk, psykisk och andlig energi. När vi rör på oss sätter vi energierna i rörelse och genom att lyssna på kroppen balanserar och öppnar vi våra chakran, vilket är av central betydelse för vår fysiska och psykiska hälsa samt för att kunna gå djupt i meditation. Under denna Dansmeditationsretreat får du möjlighet att tillsammans med andra utforska de sju olika huvudchakrana, rotchakrat, sakralchakrat (hara), powerchakrat, hjärtchakrat, halschakrat, tredje ögat och kronchakrat. Vi går igenom hur de påverkar oss på en fysisk, psykisk och andlig nivå, vad som händer när dess energiflöden är blockerade respektive öppna. Dagen är upplagd som ett flöde mellan dans och stillasittande, tyst meditation där du får möjlighet att öppna upp och bli mer närvarande i nuet, frigöra energi och lösa upp blockeringar för att komma i djupare kontakt med ditt inre. Fika ingår. Lunch ingår ej. Inga förkunskaper krävs.

Tid: återkommer med datum vid senare tillfälle
Plats: Gröna rummet, Blå huset, Konstepidemins väg 6, Göteborg
Pris: 700 kr/ 600 kr
Kursledare: Eva Lotta Sandberg och Per Winjestam
Anmälan: per@perwinjestam.se eller 0727-44 80 16


Om Aktiv rörelsemeditation

Aktiv rörelsemeditation grundar sig på medveten närvaro i kroppens rörelser och följer ett bestämt mönster med olika faser, både mer dynamiska och mer stilla. Det innebär medvetet fokus på andningen och kroppens olika energifält (chakran) och kan innehålla ljud, att man använder rösten eller lyssnar på ljud. Aktiv rörelsemeditation återfinns i flera olika kulturer och traditioner, exempelvis i den sufiska traditionen. Mystikern Osho har introducerat traditionella och även skapat flera aktiva rörelsemeditationer för en bredare publik. Aktiv rörelsemeditation är en metod för att bearbeta stress, ge avspänning, energi och främja andlig utveckling. Det är ett bra alternativ om man har svårt för stillasittande, tysta meditationer. På senare år har aktiv rörelsemeditation fått brett internationellt genomslag och blivit tillgängligt för ett stort antal människor i olika kulturer runtom i världen.


Om Lifedancing

Lifedancing - på svenska livsdansen - är fri dans och rörelse inom disciplinen frigörande dans. Det är en metod där du får möjlighet att uttrycka dansglädje, rörelsefrihet och komma i kontakt med dina egna, inre processer genom att frigöra energi. Det är en metod för att sätta kroppens energier i rörelse och bli ett med sitt eget flöde. Det handlar om att lyssna inåt och skapa kontakt med sitt eget center, bli grundad och via dans och rörelse uttrycka sig på sitt eget sätt. Du får möjlighet att undersöka och utveckla din förmåga att relatera till andra på ett både lekfullt och roligt sätt genom att dansa din egen dans tillsammans med andra - och inte minst, med dig själv. Vi börjar med centrering och grundning och därefter dansar vi oss genom de fyra elementen, jord, eld, vatten och luft, och avslutar med integrering och avslappning. Lifedancing har en grundande effekt och är en bra förberedelse inför stillasittande, tyst meditation.


Om Vipassana

Vipassana har sitt ursprung och sin direkta grund i Buddhas egna utsagor och undervisning. Ordet vipassana är pali (det språk Buddha talade) och betyder betrakta eller bevittna. Meditationstekniken Vipassana innebär att man betraktar sin egen andning med full uppmärksamhet. Meditationstekniken innehåller två grundläggande övningar: sittande meditation och gående meditation. Den första fasen är stillasittande, tyst meditation där man har sin fulla uppmärksamhet på andningen. Den andra fasen är gående meditation, s k Vipassanagång, där man går stilla i en cirkel med medveten närvaro i alla sina rörelser och framför allt i sina fotsulor. Därefter följer ytterligare en fas av stillasittande, tyst meditation med fokus på andningen. I all sin enkelhet är Vipassana en mycket kraftfull meditationsteknik. Nybörjare rekommenderas att vara grundade innan de praktiserar metoden och att praktisera den tillsammans med vana meditatörer.


Om Gayatrimantrat

Gayatrimantrat sägs vara världens äldsta mantra och sjungs dagligen av människor över hela världen. Det har sitt ursprung i den hinduiska traditionen och nämns första gången i Rig Veda – den äldsta av de indiska vedaskrifterna. Genom att recitera mantra stillar vi sinnet och tankeverksamheten. Gayatrimantrat inspirerar oss att återvända till den vishet som finns i våra hjärtan. Det öppnar hjärtchakrat och har också en renande effekt. Mantrat har en stark inverkan både på den som reciterar och på den som lyssnar. Vi sjunger mantrat 108 gånger i följd på originalspråket sanskrit. Efter mantrat sitter vi i tyst meditation och vilar i vibrationen av gayatrienergin, en energi som tar oss bortom illusionen om separation till ett tillstånd av här och nu. På senare år har gayatrimantrat fått brett internationellt genomslag och blivit tillgängligt för ett stort antal människor i olika kulturer runtom i världen.


Att tänka på

Ha gärna mjuka och bekväma kläder. Det finns möjlighet att byta om på centret. Kom i tid. Vi öppnar 30 minuter innan varje pass börjar. För att i lugn och ro kunna meditera stänger vi dörren en halvtimme innan kursen startar. Därefter går det tyvärr inte att komma in.


Anmälningspolicy för kurser

Anmälan görs via mejl. Anmälan är bindande. Uppge för- och efternamn, adress och telefonnummer. När vi har fått din anmälan skickar vi en faktura. Du betalar då in till bankgiro 698-0544 eller plusgiro 576744-7. Kursavgiften skall vara oss tillhanda senast vid kursstart. Om du inte kommer får du betala ändå. Du kan alltid överlåta din plats till någon annan.

Kontant betalning gäller endast vid öppna kvällar med dansmeditation.

Vid avbokning senast en vecka innan kursstart återbetalas hela beloppet, därefter ingen återbetalning. Undantaget är om du blir sjuk och kan uppvisa läkarintyg. Då betalas hela kursavgiften tillbaka.

Studenter, arbetslösa, sjukskrivna och pensionärer har rabatt på kurser. Övriga betalar ordinarie pris. Se prisuppgifter under respektive kurs.


Vägbeskrivning

Gröna rummet, Blå huset, Konstepidemin, Konstepidemins väg 6, Göteborg. Lokalen är en del av konstnärskollektivet Konstepidemin och ligger vid Linnéplatsen. Om du befinner dig på Linnéplatsen med ryggen mot Slottsskogen och Övre Husargatan/Linnégatan till vänster: korsa Dag Hammarskiöldsleden. Gå ca 300 meter uppför backen mellan Psykologiska Institutionen och det tidigare barnbördshuset/numera Institutionen för Globala Studier vid Campus Linné, längs med Konstepidemins väg. Orienteringstavlor finns vid Konstepidemins väg. Med spårvagn: från centralen ta spårvagn 1, 2 eller 6. Stig av vid Linnéplatsen. Med buss: ta buss 761 eller Rosa Express. Stig av vid Linnéplatsen. Med bil: det finns ett fåtal parkeringsplatser utanför Konstepidemin.

Åttan, Paviljong 8, Konstepidemin, Konstepidemins väg 6, Göteborg. Lokalen är en del av konstnärskollektivt Konstepidemin och ligger vid Linnéplatsen. Om du befinner dig på Linnéplatsen med ryggen mot Slottsskogen och Övre Husargatan/Linnégatan till vänster: korsa Dag Hammarskiöldsleden. Gå ca 300 meter uppför backen mellan Psykologiska Institutionen och det tidigare Barnbördshuset/numera Institutionen för Globala Studier, Campus Linné, längs med Konstepidemins väg. När du kommer uppför backen på krönet tar du till höger, Carl-Erik Hammaréns Backe högst upp. Där är entrén till Åttan. Orienteringstavlor finns vid Konstepidemins väg. Med spårvagn: från centralen ta spårvagn 1, 2 eller 6. Stig av vid Linnéplatsen. Med buss: från centralen ta buss 761 eller Rosa Express. Stig av vid Linnéplatsen. Med bil: Det finns ett fåtal parkeringsplatser utanför Konstepidemin.