Psykoterapi och Meditation | Per Winjestam

Strand

Längtar du efter förändring i ditt liv? Behöver du stöd för att synliggöra dina livsmönster? En känslomässigt grundad förståelse för vem du är underlättar dina möjligheter till förändring.

Psykoterapi

Jag erbjuder psykodynamisk psykoterapi, konsultativa eller stödjande samtal. Vanligt förekommande problem är: nedstämdhet, depression, melankoli, oro, ångest, ensamhet, sömnsvårigheter, fobier, sorg, separation, utbrändhet, beroende/missbruksproblematik, dåligt självförtroende, emotionell avstängdhet, relations- och tillitsproblematik i förhållande till sig själv och andra. Jag tar emot människor som önskar samtal. För mig är psykodynamisk psykoterapi ett befrielseprojekt, en metod för att synliggöra de hinder som finns i det omedvetna och som hindrar en människa att leva sin fulla potential. Jag erbjuder psykoterapi i Göteborg. Läs mer om psykoterapi.

Meditation

Meditation är medveten närvaro. Det är både vägen och målet till djupare förståelse för vem du är på ett fysiskt, psykiskt, känslomässigt, socialt, mentalt och andligt plan. Det är en metod för att bearbeta stress, ge avspänning, energi och bättre hälsa. I kombination med psykoterapi är meditation ett kraftfullt verktyg för att uppnå personlig och andlig utveckling. Jag erbjuder kurser i meditation i Göteborg. Se aktuellt kursprogram. Läs mer om meditation.

Om mig

Jag är socionom och diplomerad samtalsterapeut (Steg 1) med psykodynamisk inriktning. Under mina yrkesverksamma år inom psykosocialt arbete har jag arbetat både som kurator och socialsekreterare. Jag är även internationellt diplomerad meditationsledare och har själv praktiserat meditation sedan 30 år tillbaka. Min mottagning finns på Fjärde Långgatan 5, centralt beläget bara ett stenkast från Järntorget i Göteborg.